Αρχική > Hotel Selini

Hotel Selini

Το ξενοδοχείο Selini είναι ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή πλύτρα Λακωνίας. Έπειτα από τα απαραίτητα meetings αποφασίστηκε ο επανασχεδιασμός του brand καθώς και η υλοποίηση μιας ψηφιακής εταιρικής παρουσίασης.

Αναλάβαμε σε πρώτο στάδιο, να επανασχεδιάσουμε το υπάρχον λογότυπο, κρατώντας το concept και την αίγλη που το πλαισιώνει. Έπειτα προχωρήσαμε στο σχεδιασμό και υλοποίηση της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

Κατηγορία
  • Εταιρική Ταυτότητα
  • Δημιουργία Λογοτύπου
  • Κατασκευή Ιστοσελίδας
Χαρακτηριστικά
  • Ισορροπία μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού
  • Παρουσίαση καταλύματος
  • Τρόποι Επικοινωνίας
  • Πολυγλωσσικότητα Ιστοσελίδας

Hotel Selini

Σχεδιασμός Λογοτύπου για Hotel Selini

Δημιουργία Λογοτύπου

Το ξενοδοχείο Selini είναι ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή πλύτρα Λακωνία, όπου αναλάβαμε, σε πρώτο στάδιο, να δημιουργήσουμε ένα νέο λογότυπο και έπειτα να υλοποιήσουμε μια ψηφιακή παρουσία του καταλύμματος.

Σχεδιασμός Λογοτύπου για Hotel Selini
Σχεδιασμός Λογοτύπου για Hotel Selini

Απαιτούμενα

Έπειτα από την εξερεύνηση των αναγκών, τα παρακάτω συμπεράσματα λήφθηκαν υπόψην, προς τη δημιουργία του νέου λογοτύπου της επιχείρησης. Απλός σχεδιασμός – Συνάφεια με το αντικείμενο – Παραδοσιακό & συγχρόνως μοντέρνο feeling.

Κατασκευή Ιστοσελίδας, για την παρουσίασης της επιχείρησης

Το τελευταίο βήμα στην κατασκευή της νέας οπτικής ταυτότητας για την επιχείρηση ήταν η δημιουργία μιας διαδικτυακής παρουσίας, με σκοπό την προώθηση της τοποθεσίας και των δωματίων σε online χρήστες.

Ανάδειξη Τοποθεσίας & Δωματίων
Μέσο Επικοινωνίας Επιχείρησης - Πελατών
Δυνατότητα Αλλαγής Γλώσσας
Κατασκευή Ιστοσελίδας για Hotel Selini

Στοχευμένη online παρουσία

Με γνώμονα την απλότητα και παραδοσιακή υφή, κατασκευάστηκε μια ιστοσελίδα που αντανακλά τις αξίες και υπηρεσίες της επιχείρησης.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για Hotel Selini
Κατασκευή Ιστοσελίδας για Hotel Selini